Category: HTML

IE6-8 i stylowanie tagów HTML5

Aby stylować i poprawnie wyświetlić tagi w IE6-8 musimy skorzystać z JS i prostego triku (dziękujemy za to Sjoerd Visscher) tworząć każdy element w DOM używająć metody document.ctreateElement() i możemy stylować tagi HTML5 w IE :).

blog