Category: CSS

Vimeo CSS dropdown menu

Prosta wersja menu podobnego do tego w serwisie vimeo. Różnica polega na zastosowaniu prostrzego htmla i css, bez stosowania tagow img. Działa na IE6-8, FF, Opera, Safari, Conqueror, Chrome.

blog

<br />

CSS Summit 2012

Postanowiłem wybrać się :) na konferencję online CSS Summit 2012. Ogólnie nie znoszę podróżować, oczywiście byłem na kilku konferencjach poza granicami kraju, jednak nie wspominam ich dobrze...

blog