Category: jQuery

new jQuery textSlide plugin

Drobne poprawki do plugina textSlider (23.06.2010), przepisano kilka rzeczy w celu zwiększenia prędkości, poprawiono kilka bugów, dodano parametr \"slides\".Nowy plugin textSlider w jQuery v0.7 (08.03.2010). Wersja online lub do ściągnięcia wersja 0.7beta.

blog