Category: HTML

Niby lepszy trick do ukrywania tekst w HTML

Zamiast text-indent: -9999em;

Postawmy pomnik Flashowi - zasłużył, ale musi odejść

I niestety nadchodzi ta chwila, gdy flash umiera

w3fools.com - W3Schools An Intervention

IE6-8 i stylowanie tagów HTML5

Aby stylować i poprawnie wyświetlić tagi w IE6-8 musimy skorzystać z JS i prostego triku (dziękujemy za to Sjoerd Visscher) tworząć każdy element w DOM używająć metody document.ctreateElement() i możemy stylować tagi HTML5 w IE :).