Category: CSS

Styled checkboxes and radio buttons only with CSS3

We use pure CSS to style checkbox or radio buttons.

Problem with list and css display inline-block

I chosen the best solution which should work in the future.

CSS Summit 2012

Postanowiłem wybrać się :) na konferencję online CSS Summit 2012. Ogólnie nie znoszę podróżować, oczywiście byłem na kilku konferencjach poza granicami kraju, jednak nie wspominam ich dobrze...

Zbiór przydatnych tricków CSS z :after i :before

Dzięki pseudo elementom w CSS możemy tworzyć fajne rzeczy, bez potrzeby tworzenia dodatkowych tagów HTML

HTML5 placeholder, CSS i reszta świata

Jak oscylować element HTML5 - kontrolkę, która zawiera atrybut \'placeholder\'=string?

Warto używać Google Font

pliki CSS dla urządzeń mobilnych - media queries

Warto ustalać w CSS rozmiar fontów w em-ach, możemy później w prosty sposób zmniejszyć i przystosować layout strony do mniejszych ekranów.

Przydatne narzędzia do CSS3

http://www.catswhocode.com/blog/10-useful-tools-to-simplify-css3-development

Vimeo CSS dropdown menu

Prosta wersja menu podobnego do tego w serwisie vimeo. Różnica polega na zastosowaniu prostrzego htmla i css, bez stosowania tagow img. Działa na IE6-8, FF, Opera, Safari, Conqueror, Chrome.