Category: javascript

AngularJS native version of Select2

Speeding up AngularJS

Some performance tips to speed up rendering.

TinyMCE myindent plugin with CSS classes

To clean up html code when we use indents

jQuery zamieniamy na Zepto

..ma prawie takie samo API jak jQuery i przy tym zajmuje tylko 8.4kb (gzip).

Web Audio API w chrome i rozpoznawanie mowy

Niestety jeszcze nie pod Windows :(

Kilka szybkich test case w JS

Szybsze zaokrąglanie float-ów i szybsza iteracja po DOM.

Kolejna dawka kilku optymalizacji w JS

Warunek if i wyrażenia regularne

HTML5 i drag\'n\'drop upload

Kilka problemów związanych z metodami FileReader.

Jak podpinać zdarzenia - event delegation

krótki przykład w jaki sposób użyć event delegation.

Google APIs - czyszczenie

Google rezygnuje z Gears !

Podobno oficialnie Google rezygnuje z wspierania Gearsów, to nie żart :). HTML5 ma wspierać dostęp offline do aplikacji sieciowych, tylko Ja się pytam kiedy to nastanie ?. Chyba za 5 lat, szczególnie w IE...

Poprawki do FCK 2.6beta

Nowe okienka dialogowe tzw. floating panes...

Nowa wersja FCK

Kupu, nie poddam się !