jQuery 1.4.2

Nowa wersja jQuery już dostępna.

1). Największa zmiana to przepisanie sporą część kodu: .bind(), .unbind(), .empty(), .remove(), .html() and $("body"). Dzieki temu w testach jQuery 1.4.2 jest 2x szybsze niż 1.4.1.

jquery speed

2). Poprawiono 40 bugów.

3). Dodano 2 nowe methody: .delegate() and .undelegate().

$("table").delegate("td", "hover", function(){
  $(this).toggleClass("hover");
});

To samo przy użyciu .live().

$("table").each(function(){
  $("td", this).live("hover", function(){
    $(this).toggleClass("hover");
  });
});

Więcej o release 1.4.2