new jQuery textSlide plugin

Drobne poprawki do plugina textSlider (23.06.2010), przepisano kilka rzeczy w celu zwiększenia prędkości, poprawiono kilka bugów, dodano parametr "slides".

Nowy plugin textSlider w jQuery v0.7 (08.03.2010).

textslider

Możliwości:
- autoslide,
- konfigurowalny plugin,
- możliwośc pisania własnych przejść pomiędzy slajdami (3 załączone),
- zoptymalizowany kod css i javascript,
- support IE6-7-8, Safari, FF, Opera, Conqueror.

Wersja online lub do ściągnięcia wersja 0.7beta.

Więcej przykładów online lub do ściągnięcia.