MINImalistyczny design, warto?

Rozwój weba przyśpiesza,

w dobie HTML5, szybkich łączy powstają naprawdę nieźle graficznie zaprojektowane serwisy. Problem pojawia się, gdy grafik lub projektant przesadza z ilością elementów.

Ostatnio zauważyłem że większość serwisów przeładowuje grafikę i treść serwisów, dodając różne elementy dekoracyjne tzw. stosuję ciężką grafikę, czyli bardzo dużo niepotrzebnych elementów graficznych, które są kontrastowe i zwracają uwagę, ale przysłaniają treść. Głównie są to cienie, ramki czy małe ikonki.

Przy takim podejściu zmniejszają nagłówki i marginesy, aby wszystko się zmieściło. W tym momencie zmniejszamy najważniejszy element, na który użytkownik będzie zwracał uwagę w pierwszej kolejności. W tym momencie nagłowki np. postów stają się niewidoczne i ciężkie w przeglądaniu. Jeśli do tego bałaganu dorzucimy reklamy to strona staje się nieczytelna, ciężka w użytkowaniu, nie widać podziałów miedzy sekcjami strony. 

MINI design ?

Myślę, że jedynym rozwiązaniem tych problemów minimalistyczny 'design', który od dłuższego czasu jest dość popularny. Zrezygnowano w nim z ciężkiej grafiki na rzecz typografi oraz lekkich elementy graficznych tzw. dekoracyjnych. Dzięki temu nawet skomplikowana struktura strony jest bardzo czytelna i przejrzysta dla użytkownika. Widać poszczególne sekcje nawet w przypadku dużej ilości treści i obrazków. W tym przypadku uwydatniamy te elementy strony które są ważne gdy przeglądamy stronę, czyli nagłowki. Aby podkreślić i zaznaczyć te elementy możemy zastosować mały element dekoracyjny.

Dodatkowo warto stosować również pewne wzorce przy tworzeniu konkretnych sekcji strony, aby całość była spójna.

Responsive Design

W tym roku jest moda na elastyczny design, czyli dostosowujący się do szerokości ekranu. Elementy są w nim układane w taki sposób, aby zajmowały jak największą jego powierzchnię. Przy zmniejszaniu szerokości ekranu, elementy są zmniejszane, ewentualnie układane są w kolumnach. Projektowanie takiej strony jest dość skomplikowane, trzeba myśleć bardziej perspektywistycznie i potrafić przewidzieć zachowania różnych elementów. Również zakodowanie tak zachowujących się elementów jest dość problematyczne i wymaga większych nakładów pracy. Problemem jest również nie do końca zaimplementowana specyfikacja CSS3 w przeglądarkach, głownie chodzi o display: box.

Obecnie przeglądarki Chrome i Safari mają najlepiej zaimplementowany display: box.

Zaletą takiego rozwiązania jest dostępność strony na różne urządzenia, od dużych monitorów do małych ekraników w telefonach.

Inne zalety ?

Oprócz czytelności i użyteczności 'design' minimalistyczny ma dodatkową bardzo ważną cechę,  bardzo mało 'waży', dzięki mniejszej liczbie elementów graficznych. Wpływa to znacząco na szybkość ładowania strony.

Inna cecha to utrzymanie jednego kodu.

Kilka wybranych designów: