Niby lepszy trick do ukrywania tekst w HTML

Do tej pory używaliśmy w CSS do ukrycia tekstu jakiegoś elementu HTMLowego głównie text-indent: -9999em; Niestety wiąże się to z generowaniem przez przeglądarkę bardzo dużego viewportu i ten element gdzieś tam jest renderowany, co spowalnia renderowanie i pewnie zwiększa zużycie pamięci.

Przeważnie używamy tego do image replacement, długie zdania raczej nie są wtedy ukrywane.

Więc od teraz mamy używać:

.hide-text {
  text-indent: 100%;
  white-space: nowrap;
  overflow: hidden;
}

http://www.zeldman.com/2012/03/01/replacing-the-9999px-hack-new-image-replacement/