w jQuery trzeba umieć programować!

Obecnie jQuery stosowane jest w wielu projektach. Jest banalnie prosty w nauce i pozwala dość szybko tworzyć kod, co obecnie jest bardzo ważne. Niestety jakościowo i wydajnościowo nikt tego nie testuje, ważne aby działało.

Przy bardzo skomplikowanych projektach jakość i wydajność jest bardzo ważna. Niestety jQuery w wielu przypadkach jest bardzo wolne, decydując się na tą bibliotekę musimy testować wydajność każdego kawałka kodu, w wielu przypadkach warto napisać własną metodę lub użyć innej wydajniejszej z jQuery.

Kilka przykładów jak i gdzie użyć czystego JavaScriptu:

Test case: http://jsperf.com/jquery-parents-by-classname
(16 x szybsze w FF i podobnie w Chromie,Safari,IE9 i Operze).

Test case: http://jsperf.com/jquery-selector-vs-getelementsbytagname
(4 x szybsze w FF, 2x w Chromie, ale 4x wolniejsze w Operze).

Zauważyłem, że niektórzy stosują $('body'), co jest błędem

Test case: http://jsperf.com/document-body-vs-body (30% szybsze w FF)

JavaScript Best practices

Polecam bardzo dobrą prezentację Christiana Heilmanna o czym warto pamiętać programując w JavaScript, jest również sporo o optymalizacji.

http://www.slideshare.net/cheilmann/javascript-best-practices-1041724