Generator 2003

Przeznaczeniem tego małego programu jest tworzenie fraktala i odwzorowanie go w przestrzeni zrzut ekranu z programutrójwymiarowej, dzięki temu otrzymujemy coś w rodzaju górskich szczytów (zob. screen 1,2.). Czym jest zatem taki fraktal ? - fraktal jest to obiekt geometryczny, który charakteryzuje się tym, że każda jego część po powiększeniu jest podobna do całości. Na rysunku obok możemy podziwiać taki fraktal (zob. Fraktal 1.).

W jaki sposób otrzymałem takie górki ?. Zamiast koloru jakim rysowane są kolejne 'warstwy' fraktala, zrzut ekranu z programupodstawiłem wysokość, i efekt końcowy wygląda nieźle. Program możemy uruchamić z Consoli podając przy tym wartości potrzebne do przedstawienia fraktala( zbiory Mendelbrota). Programowi można przekazać 6 wartości, określają one odpowiednio a_min i a_max zakres części rzeczywistej fraktala, b_min i b_max to zakres części urojonej fraktala. Wartość N oznacza ilość elementów ciągu, im jest większe tym dokładniejszy rysunek.

W oznacza rozmiar tablicy, z której będzie się składała się nasza mapa terenu [1-1000]. zrzut ekranu z programuDołączam dwie wersje programu dla biblioteki GLUT ( tylko źródła), oraz z API Windows ( dołączona wersja binarna). Dlatego w raz z programem jest dołączona biblioteka i opisany sposób instalacji.

Usage :
Wersja pod WIN - parametry zapisane są w pliku conf.txt, kolejno a_min, a_max, b_min, b_max, N, nW,
Wersja pod The OpenGL Utility Toolkit ( GLUT ) - bez parametrów program uruchamia się z defaultowymi ustawieniami,
C:>generator.exe a_min a_max b_min b_max N nW

genbin.rar

gensource.rar