Implementacja 3D

zrzut ekranu z programu

Jest to prosty engine 3D, wyświetlający kilka teksturowanych 'polygonów' w przestrzeni trójwymiarowej. Za odwzorowanie świata 3D odpowiada kod, który był zamieszczony w czasopiśmie Amiga. Po kilku przekształceniach udało mi się go wykorzystaćzrzut ekranu z programu i jak widać na screenach działa dobrze. Niestety engine oblicza tylko rotacja i przesunięcia w przestrzeni dla danego obiektu.

 Wymagania:

 * Amiga OS3.0, 2MB RAM
 * kości graficzne AGA