Kodowanie Hamminga

zrzut ekranu z programu

Są to dwa programiki. Program hamming.exe koduje znak i wyświetla w postaci binarnej i dziesiętnej już jako zakodowany ciąg Hamminga. Ponadto pokazany jest kolejny proces kodowania Hamminga w kilku etapach. Parametrem jest wartość liczbowa typu unsigned int [0 , 65535].

Natomiast drugi programik służy do sprawdzenia, czy dane zostały dobrze zakodowane, przesłane, jako parametr należy podać ciąg [liczbę] Hamminga zakodowany pierwszym programem, ale w postaci dziesiętnej. Gdy otrzymamy wartość zerową, oznacza to, że dane zostały przesłane poprawnie, jeśli jakiś bit został przekłamany otrzymamy jego pozycję.

Usage:
 C:>hamming.exe 45
 Usage:
 C:>hamming-spr.exe 3546

Ze względu na potrzebę przepisałem powyższe dwa programy pod okienka i powstała aplikacja HammingWIN. Program realizyje te same funkcje co powyższe dwa programy. Dodaję również kod źródłowy do programu, do ściągnięcia poniżej. Wiecej na temat kodowania Hamminga w dziale artykuły.

hammingwin.rar