LDAP - usługi katalogowe

LDAP (Lightweight Access Directory Protocol) jest dość powszechną usługą, jest to protokół dostępu do katalogu, który umożliwia grupie katalogów funkcjonować jak jedna usługa katalogowa, nawet gdy różne katalogi rezydują na różnych serwerach. LDAP jest dzisiaj ważnym protokołem, uzywanym do tworzenia serwerów katalogowych. Jego najmocniejszą stroną jest prostota. Został tak uproszczone, że może być obsługiwany niemal przez wszystkich. Głównym celem autorów było stworzenie n ieskomplikowanego technologicznie protokołu, ażeby mógł być powszechnie używany. Od kilku lat LDAP jest standardem dostępu do informacji katalogowych. Jest on implementowany w różnych produktach, bądź jako system identyfikujący, bądź też system pocztowy, lub aplikacja handlu elektronicznego. Większość dostępnego oprogramowania to samodzielne serwery LDAP, podczas gdy w niewielkiej ilości to składniki zintegrowane z innymi aplikacjami.

Produkt Microsoftu program pocztowy posiada wsparcie dla usługi LDAP, również Netscape zaimplementował ją w swojej przeglądarce. Na rynku istnieje duży zasób produktów, wykorzystujących usługę LDAP, między innymi; (OID) to serwer LDAP firmy ORACLE, Sun ONE Directory Server, Novell eDirectory, czy OpenLDAP Serwer LDAP dostępny na zasadach Open Source, dostepny na stronie : www.openldap.org.

Dlaczego warto stosować usługę LDAP ?. Jedną z osobliwości LDAP jest jego podobieństwo do bazy danych, posiada strukturę drzewa, podobnie jak baza danych przechowywuje dane. LDAP ma możliwości operowania na katalogach, przeszukiwanie katalogów w celu odnalezienia okreslonych danych, modyfikowanie danych, dodawanie danych i usuwanie danych. Posiada również inne cechy relacyjnych baz danych, jak na przykład transakcje. Większość firm inwestuje w serwery LDAP, ze względu na większą szybkość, niższe koszty, uproszczony model danych i łatwiejsze zarządzanie.