QuickSortNG

quicksortNGProgram sortujący za pomocą metody QuickSort.

Pokazuje kolejne kroki algorytmu, oblicza czas operacji działania algorytmu, i na podstawie zebranych danych generuje dwa wykresy. Dane mogą być wczytane z pliku. lub generowane losowo. W programie zastosowano 4 metody wyboru elementu dzielącego tablicę na dwie poddablice, które są poźniej sortowane. Szybkosć sortowania metody QS zależy od odpowiedniego podzielenie tablicy z danymi do sortowania.

quicksortNG

4 metody szykania elementu podziału:

- element tablicy środkowy;
- element tablicy ostatni;
- element tablicy losowy;
- element tablicy wybrany jako środkowy z 3 losowych.

Możliwości programu:

- generowanie okreslonej tablicy z danymi typu integer;
- zapisywanie wszystkich generowanych danych do plików;
- wczytywanie danych do sortowania z pliku dane.txt;
- generownie wykresu czasu operacji dla każdego elementu tablicy, dla każdej metody;
- generowanie wykresu ukazującego ogólny czas dla każdej metody;
- skalowalne wykresy;
- zapisywanie wszystkich operacji i czasów dla każdego elementu tablicy, dla każdej metody;
- zapisywanie danych posortowanych;
- pokazanie kolejnych kroków sortowania w okienku wynikowym.

qsng.zip