Rozpoznawanie pisma odręcznego

Kilka programów, które napisałem przy pisaniu pracy magisterskiej na temat rozpoznawania pisma odręcznego metodą rzutowania.

Rozpoznawanie pisma odręcznego i drukowanego oraz rozpoznawanie bloków textowych i graficznych na stronie.

Do pobrania