DevC++

Bloodshed Dev C++ jest pełnym środowiskiem programisty ang. Integrated Development Environment dla języka C/C++. Pakiet posiada wszystkie podstawowe narzędzia, potrzebne do zarządzania projektem [edytor, linker, kompilator, debugger], współpracuje również z serwerami CVS. Obsługa nie powinna sprawić problemu, dlatego polecam ten pakiet początkującym programistom. Warto zwrócić uwagę, że DevC++ bazuje na narzędziach programistycznych przeniesionych z platformy UNIX/Linux, i bazuje na kompilatorze GCC (ang. GNU Compiler Collection), MinGW i Cygwin. DevC++ składa się tylko z najważniejszych, wybranych narzędzi, przez co jest głównie dedykowany dla tych, którzy nie potrzebują całej grupy narzędzi z UNIX/Linux.

GCC to zbiór kompilatorów dla C, C++, Objective C, Chill, Fortran i Java. GCC jest częścią pakietu GNU (ang. GNU's Not Unix), który został zapoczątkowany w 1984 r. w celu stworzenia kompletnego i darmowego systemu operacyjnego UNIX, będącego wolnym oprogramowaniem. GCC jest dostępny na wiele platform systemowych, Linux, Windows, Amiga, BSD Unix, FreeBSD, Solaris. Do najbardziej znanych wersji tego kompilatora można wymienić DJGPP, Cygwin i MinGW.

MinGW jak wspomniałem jest zatem kompilatorem GCC, wchodzącym w skład pakietu DevC++ ang. (Minimalistic GNU for Windows). Dlaczego 'minimalistic' ? - otóż nie posiada on wsparcia dla POSIX (ang. Portable Operating System Interface). MinGW jest przeznaczony dla systemów z rodziny Windows9x/XP, kompilator zawiera wyłącznie narzędzia tekstowe i rozpowszechniany jest na zasadzie licencji GNU GPL. Dlatego DevC++ integruje kilka narzędzi dając programiście kompletne środowisko IDE.

Warto zwrócić uwagę na możliwości pakietu :

 • wsparcie dla kompilatorów na bazie GCC (MinGW, Cygwin),
 • zintegrowany debugger, GDB,
 • narzędzia do zarządzania projektem,
 • przyjazny edytor, z podświetleniem składni,
 • wsparcie dla szablonów ang. templates,
 • narzędzia do tworzenia plików makefile,
 • wsparcie dla CVS,
 • edytor zasobów ang. resource file,
 • generator programów instalacyjnych,
 • dostepnych jest sporo dodatkowych pakietów, GTK+, WzWindows, FLTK, SDL, ImageLib, parser XML,

W 2002 r. pojawiła się wersja 5.0(4.9.1.0) środowiska Dev C++, obecnie jest wersja 4.9.9.2 . Różnice w stosunku do poprzedniej wersji to zintegrowanie debuggera, wykorzystanie zakładek w zarządzaniu projektem, plikami. Istnieje także, wersja dla Linuxa.

 • Kod źródłowy : Delphi 6.0
 • Autorzy : Colin Laplace, Mike Berg, Hongli Lai : Development Mingw compiler: Mumit Khan, Jan Jaap van der Heidjen, Colin Hendrix and GNU coders.
 • System : Windows 95/98/NT/2000/XP
 • Status : Free Software (under the GNU General Public License)